Habib Adat Dewji

From Khoja Wiki
Mukhi Habib Adat Dewji
Habib Adat Dewji 1935.png
Honorary Titles
  • President, The Indian Association, Dar es Salaam, 1922-23
Town of birth
  • Bharapur
Country of birth
  • India
Date of Death
  • 1945
Place of Death
  • Dar es Salaam
Name of Cemetery and plot no
  • SeaView Ismaili Cemetry, Dar es Salaam
Place of longest stay
  • Bagamoyo, Dar es Salaam
Profession or occupation carriedout for the longest period in life
  • Importer-Textiles
Where-City or Country
  • Tanzania
Parents
Siblings
Rashid Adat Dewji 18901938

Born in Bharapur

'આ વાર્તાના ગુજરાતી અનુવાદ વાંચવા માટે નીચે સ્ક્રોલ કરો

A FEARLESS LEADER'

A lover of truth, unpretentious, efficacious, a lover of his country, sewadari-these are the outstandingly meritorious characteristics which people attached to Habib Adat Dewji, one of the very few truly sincere leaders that Tanganyika has produced.

Born in Bharapur, Kutch, India, Habibbhai emigrated to Zanzibar, which was in those days considered to be the Paris of East Africa, where he spent his first few years and then moved to Bagamoyo, which was then the capital of German colony of Tanganyika. Later, during the First World War, AROUND 1918, he relocated to Dar es Salaam, where he prospered in a dry goods business. With his brother, Rashid Adat resident in India, the business imported textiles for wholesale distribution.

Habibbhai’s character drew him towards public service and after the British rule was firmly established in Tanganyika following German defeat, he was elected as the President of "The Indian Association. Dar es Salaam" for the year 1922-23.

East African Standard 1922, recording Habib Adat Dewji as the President of The Indian Association, Dares Salaam.

Under his guidance, the Indian Association, Dar es Salaam, replaced the Nairobi-based East Africa Indian National Congress as Tanganyika's chief Asian organization by the mid-1920s..." (Taifa: Making Nation and Race in Urban Tanzania: By James R. Brennan)

He executed the responsibilities so brilliantly that whenever the question of leadership arose, in any capacity, he was always invited to fulfill such a role which he gladly accepted.

In 1923, Habibbhai won eminence as leader in a tough fight (known in vernacular as "MAKKAM") with the British settlers and the Colonial Government for the rights of the Indian business community against European merchants specifically to do with account-keeping, all within a broader struggle was for the rights of the Indians to be recognized and to be accorded their rightful place in the hierarchy of the colonial society.

"(The) Profits Tax Ordinance required shopkeepers to pay a license fee and a profits tax assessed by an official commission. At the suggestion of the European Chamber of Commerce, Asian businessmen were required also to keep their books in English or Swahili or provide a translation from Gujarati. Asians had opposed a similar plan in German times, for good reason. Many shopkeepers were illiterate, few knew English, most kept their accounts in their heads, and all depended on credit-worthiness whose real status would now be known to officials. The proposal appeared discriminatory, contrary to the Mandate (League Of Nations Mandate for conquered German colonies. ed.) and a deliberate attack on the Gujarati language."

"In March 1923, after consulting the branches, radical leaders drawn from several rival communities overcame the opposition of conservative merchants and called a hartal (strike) until the new ordinance was repealed. Asian and Arab shops remained closed throughout the territory for 54 days."

".... the issue deeply concerned the shopkeepers and there is no indication that anyone broke the hartal. Forty-four Asians in Lindi preferred prison to fines and went on hunger strike. The decision to reopen shops was taken only after a delegation to London, including Yusufali Karimjee Jiwanjee received a promise to consider amendment from the Colonial Office." John Iliffe-A Modern History of Tanganyika(pg 265)

To rally the very communalistic Indian community to struggle together for their rights and then maintain a complete business strike for 54 full days required a leader with impeccable respect and reputation. Habibbhai faced a lot of opposition, not only from the British, who wanted to break the strike and make the Indians pliant but also from religious & communal leaders including those from his own Ismaili Jamaat. The suffering of the shopkeepers' families was a powerful argument against the Hartal.

The success of the strike was a memorable event in the history of the Indians community in Tanganyika and a great triumph of Habibbhai’s stellar personal qualities.

“At the same time, it is evident that there was some degree of cohesion between members of various "Asian" communities, that transcended cultural, regional and caste barriers at crucial points during the twenties and thirties, most notably in the Indian Association, which consistently sought reform during these decades." David H. Anthony-Islam in Dar es Salaam, Tanzania. Department of History, the University of California at Santa Cruz (which appeared in a 2004 article in Studies in Contemporary Islam)(Page 9).

A special issue of Tanganyika Herald published in 1935 to commemorate the twelfth anniversary of the 1923 hartal described the event as ‘the Red Letter Day in the annals of the Tanganyika Indian community’. Mr. Boal (editor) stated that people ‘appear to forget the day’ that no less notable a figure than the Aga Khan proclaimed ‘as a heroic act unprecedented in the history of the world’. Tanganyika Herald special issue, ‘Makkum’, 6 May 1935.


This unity of the Tanganyika Indian community was never repeated because shortly after the strike was settled, the British colonial authorities successfully split Indians on a communal/religious basis by offering special status to some of them.

After retiring from business life, "Habib Mukhi" as he was popularly known was elected the Hon. Chairman of the Merchant’s Chamber of Commerce and even after completing his responsibilities of this position, he was a willingly elder giving business guidance to whosoever came seeking.


According to the community oral records, Habib Adat was Mukhi (Chief) of the Dar es Salaam Khoja Ismaili Jamat between 1930-1931.

Habibbhai gained a reputation as a major benefactor of charities.

During the last half-decade of his life, he refrained from public life because in his view that the prevailing circumstances did not merit his participation.


An obituary in a local Indian newspaper attests to his eminent position in the early struggles of the Indians in Tanzania.

Tanganyika Herald, 4th November 1945


સત્યના પ્રેમી, ઉત્સાહી, અસરકારક, તેમના દેશના પ્રેમી, સિવધારી- આ ઉત્કૃષ્ટ ગુણવત્તાવાળું લક્ષણો છે, જે લોકો હબિબ આદત ડ્વજી સાથે સંકળાયેલા છે, જે તાંગ્ન્યિકાના નિર્માણના કેટલાક ખૂબ જ નિષ્ઠાવાન નેતાઓ છે.

ભરપુર, કચ્છ, ભારત, હબીબભાઈમાં જન્મેલા ઝાંઝીબાર ગયા, જે તે દિવસોમાં પૂર્વ આફ્રિકાના પેરિસ તરીકે ગણાય છે, જ્યાં તેમણે પ્રથમ થોડા વર્ષો ગાળ્યા અને પછી બાગામોયો ગયા, જે પછી મેઇનલેન્ડ તાંગ્ન્યિકાની રાજધાની હતી. બાદમાં, પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધ દરમિયાન, તે દર એ સલામ તરફ ફરી ગયા, જ્યાં તેમણે સુકા માલના વેપારમાં સફળતા મેળવી. ભારતમાં તેમના ભાઇ રશીદ આદત સાથે, વેપારએ જથ્થાબંધ વિતરણ માટે કાપડની આયાત કરી હતી.

હબિબભિયાના પાત્રએ તેમને જાહેર સેવા તરફ દોર્યું હતું અને બ્રિટીશ શાસનને મજબૂતપણે સ્થાપિત કર્યા બાદ, તેમને વર્ષ 1922-23 માટે "ધી ઈન્ડિયન એસોસિએશન. ડેર્સ સલામ" ના પ્રમુખ તરીકે ચૂંટાયા હતા.

ઈસ્ટ આફ્રિકન સ્ટાન્ડર્ડ 1922, હબિબ આદત ડ્વજીને ધી ઈન્ડિયન એસોસિયેશનના પ્રમુખ તરીકે, ડારેસ સલામ.

તેમના માર્ગદર્શન હેઠળ, ઈન્ડિયન એસોસિએશન, દર એસ સલામ, નેરોબી સ્થિત પૂર્વ આફ્રિકા ઇન્ડિયન નેશનલ કોંગ્રેસને 1920 ના દાયકાના મધ્ય સુધીમાં તાંગાનિકાના મુખ્ય એશિયાઈ સંગઠન તરીકે સ્થાન લીધું હતું ... "(તૈફા: શહેરી તાંઝાનિયામાં બનાવી રાષ્ટ્ર અને રેસ: જેમ્સ આર દ્વારા બ્રેનન)

તેમણે જવાબદારીઓને એટલી તેજસ્વી રીતે ચલાવી હતી કે જ્યારે પણ નેતૃત્વના પ્રશ્ન ઊભો થાય ત્યારે, કોઈ પણ ક્ષમતામાં, તે હંમેશા આવા રોલને પૂર્ણ કરવા માટે આમંત્રણ અપાય છે, જે તેમણે રાજીખુશીથી સ્વીકારી લીધો.

1 9 23 માં, હબિબભાઈએ બ્રિટિશ વસાહતીઓ અને તેમની સરકાર સાથે યુરોપિયન વેપારીઓ સામેના વેપારના અધિકારો માટે ખડતલ લડાઈ ("મેક્કેમ" તરીકે ઓળખાય છે) માં નેતા તરીકે પ્રસિદ્ધિ મેળવી, ખાસ કરીને એકાઉન્ટ-રાખવાથી કરવા માટે, વ્યાપક સંઘર્ષની અંદર બધા ભારતીયોના અધિકારો માટે માન્યતા પ્રાપ્ત કરવા અને સંસ્થાનવાદી સમાજના પદાનુક્રમમાં તેમની હકનું સ્થળ આપવાની હતી.

"(ધ) પ્રોફિટ ટેક્સ ઓર્ડિનન્સને દુકાનદારની લાયસન્સ ફી અને સત્તાવાર કમિશન દ્વારા મૂલ્યાંકન નફો કર ચૂકવવાની જરૂર છે.યુરોપિયન ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના સૂચન પર, એશિયાના વેપારીઓએ અંગ્રેજી અથવા સ્વાહિલીમાં તેમના પુસ્તકો રાખવાની જરૂર હતી ગુજરાતીમાં ભાષાંતર, એશિયનોએ જર્મન કારણોસર, સારા કારણોસર, આ જ પ્રકારની યોજનાનો વિરોધ કર્યો હતો.ઘણા દુકાનદાર નિરક્ષર હતા, કેટલાકને ઇંગ્લીશ જાણતા હતા, મોટાભાગે તેમના માથામાં તેમના એકાઉન્ટ્સને રાખ્યા હતા, અને તે બધા ક્રેડિટ-યોગ્યતા પર આધારિત હતા જેમની વાસ્તવિક સ્થિતિ હવે જાણી શકાશે (લીગ ઓફ નેશન્સ ઇડી.) મેન્ડેટ અને ગુજરાતી ભાષા પર ઇરાદાપૂર્વકનો હુમલો.

"માર્ચ 1 9 23 માં શાખાઓ સાથે ચર્ચા કર્યા પછી, કેટલાક પ્રતિસ્પર્ધી સમુદાયોમાંથી દોરેલા આમૂલ નેતાઓએ રૂઢિચુસ્ત વેપારીઓના વિરોધને કાબૂમાં લીધો હતો અને નવા વટહુકમને રદ ન થાય ત્યાં સુધી હડતાલ (હડતાલ) કહેવામાં આવી હતી. "

".... આ મુદ્દો દુકાનદારોને ગંભીરપણે ચિંતિત હતા અને કોઈ સંકેત નથી કે કોઈએ હર્ટલને તોડી નાખ્યા.લંદીમાંના ચાર-ચાર એશિયનોને દંડમાં દંડ ફટકારવામાં આવ્યો અને ભૂખ હડતાળ પર ચડ્યો. દુકાનો ફરી ખોલવાનો નિર્ણય એક પ્રતિનિધિમંડળ લંડન, યુસુફાલી કરીમજી જીવનજી સહિત, વસાહતી કચેરીમાંથી સુધારો કરવા અંગે વચન મેળવવામાં આવ્યું. " જ્હોન ઇફફ-એ આધુનિક ઇતિહાસ તાંગાનિકા (પૃષ્ઠ 265)

ખૂબ કોમવાદવાદી ભારતીય સમુદાયને તેમના અધિકારો માટે એકસાથે સંઘર્ષ કરવો અને ત્યારબાદ 54 પૂર્ણ દિવસો માટે એક સંપૂર્ણ બિઝનેસ સ્ટ્રાઇકને જાળવી રાખવા માટે દોષિત માન અને પ્રતિષ્ઠા ધરાવતા નેતાની જરૂર છે. હબિબભાઈએ માત્ર બ્રિટિશ લોકોથી જ વિરોધ કર્યો હતો, જે હડતાલ તોડવા અને ભારતીયોને ભરપૂર બનાવવા માગતા હતા, પરંતુ દુઃખના દુકાનદારના પરિવારોના પણ હતા.

હડતાલની સફળતા તાંગાનિકાકાના ભારતીયોના ઇતિહાસના ઇતિહાસમાં અને હબિબભાઈના તારાઓની વ્યક્તિગત ગુણોની એક મોટી જીતની યાદગાર ઘટના હતી.

"તે જ સમયે, એ સ્પષ્ટ છે કે વિવિધ" એશિયાઈ "સમુદાયોના સભ્યો વચ્ચે અમુક અંશે એકત્રીકરણ હતું, જેણે વીસમી અને ત્રીસમાના નિર્ણાયક બિંદુઓ પર સાંસ્કૃતિક, પ્રાદેશિક અને જાતિના અવરોધોને પાર કર્યો હતો, ખાસ કરીને ભારતીય સંગઠનમાં, જે સતત આ દાયકાઓ દરમિયાન સુધારાની માગણી કરી હતી. "ડેનડ એચ.એન્થોની-ઇસ્લામમાં દાર એ સલામ, તાંઝાનિયા. ઇતિહાસ વિભાગ, સેંટા ક્રૂઝ ખાતે યુનિવર્સિટી ઓફ કેલિફોર્નિયા (જે 2004 માં સ્ટડીઝ ઈન કન્ટેમ્પરરી ઇસ્લામમાં દેખાઇ હતી) (પાનું 9).

1 9 23 હર્ટલની બારમી વર્ષગાંઠની ઉજવણી માટે તાંગાનિકા હેરાલ્ડના વિશેષ અંકમાં 1 9 35 માં પ્રસિદ્ધ થયેલા આ ઘટનાને 'તાંગાનિકા ઇન્ડિયન સમુદાયના વૃત્તાંતમાં રેડ લેટર ડે' તરીકે વર્ણવવામાં આવ્યા હતા. બોલ (એડિટર) જણાવે છે કે લોકો 'દિવસને ભૂલી જાય છે' કે 'અગ્રેસરના ઇતિહાસમાં અભૂતપૂર્વ કૃત્ય તરીકે' આગ ખાનની સરખામણીમાં કોઈ ઓછી નોંધનીય આંકડો નકાર્યો હતો. તાંગ્ન્યિકા હેરાલ્ડ વિશેષ મુદ્દો, 'મક્કમ', 6 મે 1935.

વ્યવસાયના જીવનમાંથી નિવૃત્તિ બાદ, હબીબ મુખી, જેમને તેઓ સમુદાયમાં જાણીતા હતા, તેમને માનનીય ચૂંટાયા હતા. મર્ચન્ટના ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના ચેરમેન અને આ પદની તેમની જવાબદારીઓ પૂર્ણ કર્યા બાદ પણ તેઓ ઇચ્છતા હતા કે જેઓ ઇચ્છે છે કે તેઓ પાસે બિઝનેસ માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું.

હબીબભાઈએ દસ વર્ષ માટે દર ઍ સલામ ખોજા ઇસ્માઇલી જામાતના પ્રેમભર્યા મુખ્ય મુખી તરીકે પણ સેવા આપી હતી અને મુખ્ય દાતા તરીકેની પ્રતિષ્ઠા મેળવી હતી.

તેમના જીવનના છેલ્લા અડધા દાયકા દરમિયાન, તેમણે જાહેર જીવનથી દૂર રહેવું પડ્યું કારણ કે તેમના મત પ્રમાણે, પ્રવર્તમાન સંજોગોમાં તેમની ભાગીદારીને યોગ્ય નથી.

સ્થાનિક ભારતીય અખબારમાં મૃત્યુ પામેલા લોકો તાંઝાનિયામાં ભારતીયોના પ્રારંભિક સંઘર્ષમાં તેમની પ્રસિદ્ધ સ્થિતિને સમર્થન આપે છે.